Gør din arbejdsplads dig syg med stress ?

FORSTÅ HVORFOR DU KAN BLIVE SYG AF STRESS VED AT OMGÅS MED DE “FORKERTE” MENNESKER PÅ DIN ARBEJDSPLADS

Ja du kender sikkert godt den der fornemmelse af, at dit arbejde dræner dig, og du føler dig presset og stresset. Mandag morgen er sikkert ikke din favorit dag. Måske er det ikke kun arbejdet, men også nogle af de mennesker som du omgiver dig med, eller din chef. Din krop forsøger at give dig et budskab, og din opgave er at lytte og tage det alvorligt. Så hvad er det der egentlig sker med dig, og hvorfor skal du ikke bare skyde det hen, men rent faktisk tage det MEGET alvorligt.

SENSITIV OG SART ? – ELLER BARE NEGATIVE FORTOLKNINGER

Jeg er selv indrettet sådan, at jeg bare må til bunds i hvorfor, og hvordan det egentlig hænger sammen for at acceptere og dermed tage det alvorligt. Derfor har jeg undersøgt det nærmere. På min tidligere arbejdsplads oplevede jeg en kultur og energi, som ikke var i overensstemmelse med mig, det var nærmere en polarisering. Jeg arbejdede i et miljø hvor det enkelte menneske blev presset psykisk, der var ingen personalepleje – og hvis man ikke kunne lide lugten i “bageriet” så kunne man bare smutte. Jeg sagde op 3 gange uden at have et andet job på hånden, men blev hver gang overtalt til at blive. Jeg vidste instinktivt det var dårligt for mig, men jeg lyttede ikke til faresignalerne, jeg skød dem hen og forblev derfor ikke tro mod mig selv- jeg mistede mig selv og fik stress. Fakta er at jeg derudover også er sensitiv, og tog det ikke alvorligt i mange år. Istedet vendte jeg det ind mod mig selv, og tænkte at jeg nok bare var sart.

DIN SIND FORTOLKER ALLE MENNESKER

Sidenhen har jeg tænkt meget over miljøet. Det miljø vi befinder os i er med til at påvirke os i sådan en grad, at vi kan blive syge og dermed stressede- Hvorfor? Nu kommer den lidt nørdede del -så hæng lige fast. Bruce Lipton er cellebiolog, og har forklaret det ret fint. Hvis vi forestiller os en lille celle repræsenterer dig og din krop, og vi lægger cellen i et surt miljø i en lille petriskål – ja så vil cellen (altså dig) blive syg. Hvorfor ? Fordi miljøet ikke er gunstigt for dig.

GENNEM KÆRLIGHED KAN DU REGENERERE DIN KROP

I din krop er det din hjerne som skaber dit indre miljø i kroppen. Din hjerne kan opfatte ting, og dit sind kan fortolke ting. Alt afhængigt af hvordan din sind fortolker en person vil hjernen udskille forskellige hormoner, som vil få betydning for dit indre miljø. Hvis du eksempelvis for øje på en person som du elsker – hvor der er en positiv forventning omkring denne person- så vil hjernen frigive en masse positive hormoner som oxytocin, dopamin, endofiner og andre positive stoffer, som forsyner blodet dermed skaber en naturlig hviletilstand i kroppen (parasympatikus aktivitet i nervesystemet). I denne tilstand kan kroppen begynde at reparere sig selv.

HYPPIG STRESSRESPONS SKABER SYGDOM

Det modsatte vil ske hvis du får øje på en person, som dit sind fortolker/opfatter som værende skræmmende eller ubehagelig. Din hjerne vil frigive stresshormoner som vil skabe et surt miljø- hvor dine celler tager skade. Foregår dette over længere tid, forgiftes dine celler, og din krop har ikke mulighed for at komme til at reparere sig selv- og du har nu en aktiveret stressrespons, som kører på repeat. Det betyder, at du konstant er på overarbejde, dit system kører på en hyppig genaktivering af din stressrespons, og jo længere tid det foregår, jo mere er du udsat for at gå ned med stress. Du vil opleve at dit immunforsvar svækkes, og dermed er du inde i en ond cirkel.

Jeg kan se nu hvor usundt det er at være på en arbejdsplads hvor dette finder sted. Da vi færdes der hver dag, kan en konstant stressrespons være på spil på dagligt plan, som gør at vi tager den med hjem, og kan tilsidst ikke slippe den. Dvs. det handler ikke kun om arbejdspresset, men også om de mennesker som er i dit miljø, og hvorledes din hjerne fortolker dem. Derfor giver det heller ikke altid mening, at vente til du har overskuddet til at søge væk, fordi det kommer du aldrig til at få, når du befinder dig i denne overlevelses tilstand. Er du sensitiv er det også sandsynligt, at du reagerer kraftigere på denne konstante stressrespons, og du bør tage dig selv alvorligt og finde et sted hvor du ikke bliver presset på denne måde- alternativet er at du på sigt går ned med stress. Det er også en af årsagerne til, at sensitive mennesker ofte vælger et erhverv, hvor de ikke skal være sammen med for mange mennesker, fordi det er jo svært at styre hvem vi omgås med på en arbejdsplads.

Jeg håber min tekst har skabt lidt mere bevidsthed om hvad der foregår hos dig og på din arbejdsplads og det er mit ønske for dig, at du tager det alvorligt. Jeg gjorde det ikke, før det var for sent. Jeg er begyndt at tilbyde stress release direkte på arbejdspladsen- måske er det noget for din arbejdsplads- du kan læser mere lige her

Kærligst

Neela Rosalina


Ønsker du også inspiration til at leve et liv fra hjertet- i frihed og i overensstemmelse med dig?