Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser


Produkter og tjenester udbydes af

CVR: DK-.30669339 
Neela Rosalina Damgaard
Kontakt: Info@neelarosalinadamgaard.com

 

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner ex. moms medmindre andet er angivet.
Alle timer, pakker osv. betales forud før arbejdet påbegyndes med mindre andet aftales. Ønsker kunden at betale bagud justeres priserne med minimum 10%
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Levering af online ydelser sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Neela Rosalina Damgaard. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

 

Personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale. Neela Rosalina Damgaard forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter og/eller afbryde et hvert samarbejde, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

 

Brugsaftale

Produkter, der købes er udelukkende henvendt til deres virksomhed, og kan ikke overdrages til en anden virksomhed eller privat person. Enhver form for videregivelse af produktet/produkterne er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.
Køb af et online-produkt ved © Neela Rosalina Damgaard inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Købte online-produkter kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb.
Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Neela Rosalina Damgaard. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets/arbejdsark og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling, dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Neela Rosalina Damgaard online-produkter.
Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående tilladelse.
Ved salg af hjemmeside; Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse.
Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som jeg efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlig for.
 

 

Fortrydelses- og returret

Neela Rosalina Damgaard yder ifølge forbrugeraftalelovens § 17 en 14 dages fortrydelsesret på varer – til både private og erhverv.
De ydelser der er online/elektroniske løber retur-/fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor du har betalt for varen.
Ved benyttelse af fortrydelses-/returretten tilbageføres pengene elektronisk. Ved en elektronisk tilbageførsel kan der gå op til 5 dage, før du modtager pengene.
Jeg forventer altid forudbetaling på 1:1 samarbejde – og alt andet i øvrigt. Med mindre andet er aftalt.
Du kan få pengene retur for 1:1 samarbejde, dog senest 3 dage før aftalen. Derefter kan du få 50% retur indtil 24 timer før aftalen. Derefter refunderes betalingen ikke.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Neela Rosalina Damgaard tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, udsolgte varer og force majeure, herunder mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører samt arbejdskonflikter.
Desuden tager Neela Rosalina Damgaard forbehold for kundens evt. manglende forståelse for og brug af materialet og undervisningen.

 

Sprog

Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.
Neela Rosalina Damgaard kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.
 

Disclaimer

Undervisning og den viden, som formidles fra uddannelser og kurser, personlige betragtninger og erfaringer, skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.