Hun var bange for at blive forladt

healing kærlighedssår selvkærlighed spiritueludvikling Mar 03, 2023

Denne klientcase er meget beskrivende, og et rigtig godt eksempel på det faktum, at kærlighedssåret er et energetisk sår, som hele vores liv vil spinde omkring, men ikke nok med det, så skaber dette sår et energetisk spiderweb, når vi forstår dette, hvor vildt det er, og hvor meget vi er underlagt dette energetiske spiderweb så opstår der en vild følelse indeni af, hvor helt igennem magisk og smukt sammensatte vi er.

Så lad mig starte med at lave en beskrivelse af min klients smerte. Sanne kom til mig, fordi hun havde angst, stress og trives generelt ikke i livet. Hun kunne ikke holde et job, og desuden var hun småbørns mor. Fødslen af hendes datter havde desuden katapultet hende ud i en dyb proces. Den indre stress tilstand fra kærlighedssåret havde skabt et respons i hendes krop, som kan diagnosticeres under kronisk træthedssyndrom. Stress fra såret havde slidt så meget på kroppen over tid, og kroppen vil således larme og kræve hun lægger sig ned. 

Sanne var presset, og hun sad med en følelse af at være for svag forkert, og derudover have svært ved egentligt at forstå, hvorfor hun havde det, som hun havde det. Men egentlig var hendes træthedssyndrom en sund reaktion på noget, som havde været for voldsomt, det er kroppens måde at sige fra på og hendes invitation til healing.

Kærlighedssåret

Er du ikke bekendt omkring mit arbejde med kærlighedssåret, så kan du læse om det lige her. Men lad mig sige kort, at kærlighedssåret er et uundgåeligt traume, vi mennesker får, når vi inkarnerer i på denne jord. Dette skaber en indre stresstilstand, som presser kroppen og gør, at vi alle kommer på et ubevidst arbejde, med at søge at undgå den følelse, som opstod i såret. Opgaven lyder på, at den følelse skal du gøre alt hvad du kan, for aldrig nogensinde at mærke igen.

Sanne har modtaget kundalini energy transmissions og hjerte signatur sessioner. Under hjerte signatur sessionerne, som er en blanding af et arbejde i underbevidstheden, traumeforløsning samt bevidsthed omkring såret, så var det tydeligt, at Sannes kærlighedssår så således ud:

Sannes historie

Under en køretur bliver hun efterladt på vejen, fordi hun i hendes far optik skaber sig, er hysterisk og er alt for følelsesladet. Hun efterlades således alene på vejen, da hun er omkring 5 år.

Inden i den lille pigekrop sker der det, at hun føler en dyb dødsangst, fordi hun bliver efterladt alene. Hendes organisme ved godt at hun vil dø, hvis hun er udstødt og alene, så derfor opstår der en nærdødsoplevelse. Fysiologisk får hun et chok, og begynder at lukke ned for at mærke den følelse. Det hun mærker, er nemlig alt for voldsomt for en lille piges krop til at håndtere. Så nedlukningen svarer til,  at hun energetisk træder ud af sig selv, og det energetiske lag af hende, som mærker den dødsangst bliver fraspaltet. Det betyder egentlig, at dette bliver til et sjælsfragment. Hun har således mistet en del af sig selv, som hun ikke kan rumme. Hun bliver desuden aktiveret i den del af hjernen som handler om overlevelse, og ubevidst laver hun følgende overbevisning om sig selv og omverden.

 

Jeg må ikke vise følelser, følelser er farlige, jeg bliver forladt hvis jeg viser mine følelser. Hendes strategi bliver; Jeg må indordne mig/please og ikke vise følelser/behov – ellers dør jeg. Følelser og almindelig behovs udtryk bliver således forbundet med den visse død.

Hun konkluderer også, at det at være hende i verden, betyder at hun skal være noget andet end sig selv. Alle disse konklusioner er noget som sker og lagres i underbevidstheden, og det betyder at traumet lagres i underbevidstheden og kan ikke tilgås fra det bevidste sind. Desuden styrer underbevidstheden 95% af din adfærd og vil derfor vil hendes liv spinne omkring disse historier og genskabe dem.

 
Det falske selv

Konklusionen er nu, at Sanne som kapsler dette traume inde bliver disconnected fra kroppen og hjertet, og nu meget aktiveret i hovedet. Hun vil prøve at regne ting ud, og analysere for at undgå lignende situationer. Det betyder, at hun helt ubevidst vil bruge sit liv på at være i en undgåelses adfærd, og dette er hvad vi vil definere som en persona. Hun udvikler således en person, som tænker og har visse overbevisninger om sig selv og omverden, som afstemmer denne oplevelse, da omverden vil spejle tilbage til hende de følelser.

Den energi ladning af følelser, som hun har indkapslet for ikke at mærke, de vil stå i hende krop som en ophobning af energi. Det betyder at hun udvikler angst. Angsten er stressudløst og i realiteten handler det om, at angsten er den energi, som gerne vil igennem hende. Det ubehag hun oplevede vil gerne passere igennem hende, men hun har lært at kontrollere sig selv, og undertrykke sig selv og sine følelser, så det forsætter hun med.

Men tilsidst kan hun ikke fungere længere, og jo mere ydre pres der kommer, jo mere vil hun forceres ind i en invitation til at forløse, men det opleves i stedet, som om hun bliver mere og mere sensitiv og hendes reaktioner er mere og mere ulogiske. Men sagen er den, at de er faktisk helt logiske, energien presser sig på, og så længe hun ikke tør mærke den, vil den presse hende mere og mere. Så energien er hendes invitation til forløsning og en vækkelse af den hun i sandhed er, og ikke den version hun skabte, for at undgå at mærke den smerte nogensinde igen.

 

Healingsprocessen

Sanne begynder at forstå mere og mere, hvordan tingene hænger sammen, hun begynder at forstå energi og følelser, vi skaber et trygt rum til hende, så hun langsomt kan åbne mere og mere op i et tempo, hvor hendes krop kan følge med. Hun frigiver og forløser mere og mere, og bliver mere og mere klar over hvordan hele hendes liv har handlet om denne undgåelse af smerten. Hun kan se igen og igen, hvordan hun er blevet inviteret igennem hendes omgivelser og situationer som har genskabt følelsen, hun ønskede at undgå, følelsen af at blive forladt.

Og hvis det ikke var nok, så er følgende konstellation også et udtryk for, hvordan vi på et ubevidst plan lander i relationer og forhold, som skaber en rekonstruktion af dette traume.

Måske du genkender det her med, at du genskaber de samme kærlighedsmønstre igen og igen og tiltrækker samme type. Årsagen er at du får reaktiveret dit eget kærlighedssår, fordi du er programmeret til at gentage smerten, og desuden tiltrækker du og frastøder fra denne frekvens som ligger i såret. Du vil altså kort sagt, være med en, som kan aktivere dit sår, og det er klart at dette kan opleves på flere niveauer. For nogen er det meget voldsomt og aktivt, og for andre vil de være så nedlukket, at de vælger ubevidst at være med nogen, som ikke kan aktivere såret. Disse relationer vil ofte være ”døde” relationer, men ikke desto mindre trygge.

Det energetiske spiderweb

Men tilbage til Sanne, hun er gift med en mand, som har et temperament, og hun oplever hvordan han igen og igen kommer til at skabe noget, som ligner den samme traume, som hun selv holder. Især oplever hun at, det er samme mønster som foregår mellem deres datter og sin mand. Igen og igen forlader han deres datter, når deres datter bliver meget emotionel. Årsagen er, at han ikke kan rumme hendes følelser, ligesom hendes egen far ikke kunne. Sanne bliver bevidst om hvordan hun nu lever et liv, hvor hun er i et konstant arbejde med at undgå, eller prøve at afmontere det, som kan fremprovokere en sådan situation. Dette skaber en mulighed for, at hun nu også selv kan heale eget sår ikke blot ved at forstå sit eget sår, og se hendes mønster, men mærke den smerte igennem hendes krop -denne gang uden at forlade sig selv.

Sanne ville og kunne ikke rumme smerten hun selv mærkede dengang, og derved afviste hun den lille pige hun var, og de følelser hun selv mærkede, fordi det føltes som om hun døde. Det er klart at for Sanne svarer det til, at hun er i en konstant frygt for, at hendes datter skal dø (hun ved kognitivt godt at hun ikke dør, men det ved hendes krop ikke). Hun trigges således, og projicerer sit eget traume ud på hendes datter, så hun kan blive konfronteret med sit eget traume og forløse det. Dette er hendes største smerte og hendes invitation til at heale og forløse.

Dette energetiske spiderweb som såret skaber, er så vildt, jeg ser det igen og igen i min praksis at genudspilningen er en re-traumatisering, som bringer mine klienter ud i en aktivering af deres kærlighedssår, og som jeg siger igen og igen, såret og den energi som ligger i såret, holder et vildt potentiale til at udvikle dig som menneske og returnere til sandhed og kærlighed. En sandhed om hvem du er og hvad du er, ikke hvad du var nødt til at være, gøre, præstere, undertrykke eller afvise for at overleve.

 

I dette eksempel var det ikke muligt for Sanne, at lave den nødvendige healing, imens hun var i sit ægteskab og derfor valgte hun, at de skulle skilles. Hvis Sanne skulle blive ville det svare til, at prøve at komme sig og heale alt imens hun ligger i en krigszone, hvor hun igen og igen bliver voldsomt aktiveret af deres familie konstellation. Men det er vigtigt at forstå det faktum, at det hun træffer dette valg, var i sig selv en aktivering af hendes traume, at blive alene. Men hun gjorde det, og står i det, dette ville ikke være muligt, såfremt hun ikke forstod sit sår og lavede sit traumearbejde med at forløse, møde, rumme og elske sig selv, og den lille pige hun var. Arbejdet vil nu bestå i at trække det sjælsfragment af den lille pige hjem. Fordi den lille pige står stadig der alene på vejen, og hun bliver der indtil Sanne er stærk nok og forbundet nok til at trække det lag af sig selv hjem. Jeg kan ikke gøre det for hende, jeg kan vise hende vejen og skabe forbindelsen energetisk, men i sidste ende er det hende selv, som skal være klar til at trække det lag af hende selv hjem. Alt foregår lige nu, og det betyder blot, at det energetiske lag, det sjælsfragment er en energi hun igen og igen forlader og afviser. Men den eneste som kan møde, rumme og bringe den lille pige hjem hvor hun hører til er Sanne selv. Der er ingen andre som betræder denne jord som kan møde rumme og heale det lag, der er kun Sanne, som er sin egen største healer og befrier.

Sådan er det også for dig, you are it!

Men på rejsen dertil, kan vi alle have brug for, at nogen belyser og lyser vejen op dertil, fordi i sidste ende svarer det til, at du overgiver dig til det, du har brugt et helt liv på at undgå at mærke, en følelse som du har svoret, du aldrig skulle mærke igen. Dette er vejen, det er en del af ægte healing og transformation. Dette er i min optik en rejse de færreste ønsker at gå eller vælger at gå, men nogle vil blive så pressede, at de vil være villige til at prøve hvad som helst, men vid der findes ingen short cuts, der findes ingen smutveje. Energien lyver aldrig, og energien vil kalde dig hjem, spørgsmålet er blot om du vælger at lytte.

 

Ønsker du hjælp til din egen healingsproces? Så er du altid velkommen til at booke en gratis afklarende samtale. Jeg har både privat sessioner, gruppeforløb og healingsevents hvor vi arbejder energetisk med forløsning igennem kroppen, healing af dit kærlighedssår, dine overbevisninger og vækkelse af nytids hjertebevidsthed, hvilket er essensen af nytidsterapi, hvor vi arbejder med årsagen fremfor symptombehandling.

I kærlighed Neela