Du er en satanist

bevidsthed healing personlig udvikling Jan 17, 2023

Den besked tikkede ind i min indbakke forleden, da jeg lavede en post hvor jeg promoverede mit nye healingsevent og forklarede i den forbindelse om, at det hele handler om kærlighed. Vi healer i kærlighed, og kærlighedsfrekvensen er ekspandende- det er essensen af mit arbejde.

Efterfølgende fik jeg en ubehagelig besked fra en mand, som jeg fik lyst til at dele, og hvorfor så det?

Jo fordi dette er virkelig interessant, det er sket nogle gange med underlige beskyldninger, men jeg blev i denne besked beskyldt for at være både satanist og doven, og lave forretning på Jesus.

Ja du læste rigtig!

En ting er sikkert- uanfægtet om det er et forstyrret menneske eller ej så jeg fik en trang til at sætte ord på hvad der sker, fordi dette er, som jeg oplever det en udvikling, vi vil se mere af især i det spirituelle felt, og jeg synes der er en masse læring i det, derudover tænker jeg, at jeg ikke er den eneste der arbejder bevidst med energi, som oplever dette måske nu i større grad end før. Men jeg synes også det er vigtigt at sætte spot på hvad der kan ske når man begynder selv at lyse eller træde ind i egen power, fordi det ligger alligevel som en ubevidst frygt for mange.

Vi er i en tid hvor et frekvensskifte tager fat, og det betyder også at mørket og lyset bliver skarpere...

Måske du har lagt mærke til, at der nu er flere og flere, som er blevet religiøse, især i det spirituelle felt- de er nu konverteret. Jeg har selv haft et sammenstød, med en gammel mentor, som jeg havde dyb respekt for, men for nu er vi så langt fra hinanden til at have en ordentlig konstruktiv samtale.

Først vil jeg lige understrege, at det at være religiøs eller tro på nisser, det er jeg faktisk pænt ligeglad med. Folk må tro på det de vil, og føler sig tilpas med, og trives med- I really dont care..

Men jeg får lyst til at bruge min stemme, når en religiøs mand udskammer og prædiker omkring min adfærd, mine ord og mit virke, samtidig med at han proklamerer at kærlighed er vejen, og han har givet sit liv til Jesus.

Så lad os lige pille dette lidt fra hinanden her, fordi det ik sådan, at jeg føler behov for at dele alle de tilbagemeldinger jeg får, det er jo ikke en sædvanlig tilbagemelding, men denne er interessant, fordi jeg ser det igen og igen. Nogle af disse udtalelser synes, at blive hyppigere og hyppigere, det er de samme ting som går igen, ikke blot overfor mig, så jeg føler en lyst til at prøve at skille skidt og kanel, samt belyse noget som er relevant for den tid vi lever i. Er du ikke nysgerrig på min mening, og min forståelse af det skifte vi er i skal du stoppe med at læse videre nu….

Først og fremmest så er det, og har aldrig været særligt kærligt at udskamme folk for deres tro, adfærd, virke eller ord- tværtimod skaber det splittelse, og er for mig en ulækker og modbydelig energi, som intet har med kærlighed at gøre. Hvis ord støder eller er modbydelige så skal vi selvfølgelig sige fra eller fjernes os fra vedkommende, men ord om kærlighed og healing kan vel næppe støde nogen eller kan de? Måske hvis du virkelig er kommet meget langt væk fra kærlighed så kan det være smertefuldt at høre på.

Derudover så proklamerede denne mand, at han holder sandheden, og her må jeg bare sige, at hvis nogen af os tror vi har forstået 100% hvad der foregår i universet, så skal man måske lige tjekke ind med sit eget ego. Personligt så deler jeg altid fra mit nuværende ståsted, og det udvikler sig konstant, da jeg hele tiden forstår og lærer nyt om energi og universet, og jo mere jeg forstår jo mere forstår jeg, at jeg ved meget lidt. Så lad ydmyghed for det vi endnu ikke ved, hjælpe os med at vise vejen, fremfor at slå hinanden oveni hovedet.

Dernæst så hører jeg og mærker energien der ligger i udsagnet om, at give sit liv til Jesus. Altså hvis vi sidestiller Jesus med kærlighed, så er det da smukt, men det er vist ikke helt det som sker vel, altså det mærkes i hvert fald på ingen måde kærligt, når man angribes på den måde, det føles faktisk ret aggressivt. I stedet oplever jeg det som en fraskrivelse af egen power og ansvar, og dette er i min optik det værste du kan gøre. At lægge sin power fra sig eller over i andre, og det er som jeg mærker det hele meningen med den dysfunktionelle side af kristendommen, nemlig at gøre mennesker til et flokdyr, som tilbeder nogen eller noget udenfor sig selv. Dette mener jeg er problemet i dag- tilbedelse af nogen eller noget udenfor dig selv er en fralæggelse af din indre power. Hvis du tror at noget udenfor dig selv kan redde eller fixe dig, så har du tabt dig selv.

Så hvorfor oplever vi denne stigning i ny kristne som udskammer især mennesker som arbejder med energi?

Jeg holder ikke alle svar som sagt, men dette er mit view på det. I en tid hvor vi er blevet mere og mere primet til at fralægge vores power så kan det også være en måde at søge mening og tryghed i en verden som er begyndt at falde fra hinanden. Min fornemmelse er dog også, at en del fra det spirituelle felt/miljø har bevæget sig over i kristendommen, og udskammer nu det spirituelle felt, fordi det skulle være satanistisk. 

Det spirituelle miljø holder en masse brodne kar, og holder ligesom det religøse miljø også dysfunktionelle sider.  Det spirituelle felt tiltrækker mange mennesker, som har det svært, eller som har fået en vækkelse, og som jeg ser det så misbruges dette ofte. Igen skal jeg understrege, at dette er mit syn, og jeg beskriver det som jeg mærker det. Spiritualitet kan ligesom kristendommen misbruges. Misbruges til at fralægge sin egen power til clairvoyance, nummerologi eller til guides og healere. Sandheden er som jeg mærker det, at intentionen er afgørende for om det er sundt eller dysfunktionelt. Der hvor pladen hopper af, er når der sker en komplet ansvarsfralæggelse og fralæggelse af egen power, og dette er en også virkelig stor fælde i det spirituelle miljø som i det religiøse. Hele love and light konceptet har gjort, at mange ikke har lavet det indre arbejde, men i stedet undertrykket det for at være med på bølgen af love and light og en usynlig konkurrence om være mest oplyst. Men laver vi ikke det indre arbejde og tillader alt det ”grimme” og mærker det, så bliver det blot en ukærlig afvisning af sig selv, og det vil skabe endnu mere ravage. Hele opgaven går ud på at transformere mørket til lys – fra sammentrækning til ekspansion, dette er universets puls. Så en dyrkelse af lyset kan skabe benægtelse og mere ravage, og dyrkelsen af mørket kan også skabe ravage- for lidt og for meget- dette er en balance, alt kan bruges og misbruges.

 

Min fornemmelse er, og dette er helt for egen regning, men jeg tror nogle konverterer fra en ”spirituel” livsstil til kristendommen, fordi de måske er kommet til at lægge for meget power til noget udenfor sig selv i spiritualitetens navn, og de har af gode årsager ikke fået det bedre – tværtimod. Dette kan skabe en katapult effekt over til kristendommen i håb om at få indre fred, fordi der i biblen står en del om afstandtagen til paganisme som er mere spirituelle ritualer. Biblen tolker derfor en del om hvorledes krystaller og tarotkort er farlige. Men husk det er os selv som giver de ting en større betydning hvis vi tror på det. Det er ligesom med ord – de ord du bruger de holder en frekvens og de kaster en spell (spelling) når du bruger dine ord i måden du taler til dig selv på. Hvis du fortæller dig selv du er dum og uværdig, og du tror på det, så er det præcis fra det sted du skaber fra. Vores ord er energi vi sender ud til vores celler, så ja hvis du tror på at jordens skabning af smukke krystaller er farlige, så er de det sikkert for dig, dette er ren placebo (Når vi tror noget er godt, så er det godt for os, fordi det er tankens kraft der styrer det). Men min pointe er bare, at fordi flere og flere mennesker er vågnet op til at der er mere mellem himmel og jord så læner de sig ind i det spirituelle felt, og oplever det som en slem skuffelse såfremt de bliver i overfladen og kun dyrker lyset og derfra så diffunderer en del over til kristendommen. Men de 2 dysfunktionelle sider af både kristendommen og det spirituelle felt ligner hinanden og har samme klamme agenda – at skille folk ad udskamme, fordumme og holde mennesket lille og ubetydeligt.

Som du måske kan regne ud er jeg ikke religøs, men jeg er faktisk heller ikke meget for at blive forbundet med det spirituelle felt. Jeg er min egen og vil hvis jeg kan helst holde mig selv udenfor kategori, men mennesket vil så gerne lave kasser, så ved vi hvad og hvem vi er, men for mig er kassen den begrænsning som kvæler vores kreativitet og visdom samt skaber adskillelse. Jeg tror på balancen, balancen imellem hovedet og hjertet, balancen imellem mørke og lys samt balancen mellem åndelighed og fysisk grounding.

 

Derudover tror jeg ikke på energi, jeg ved alt er energi og den power vi holder er ægte, og jeg ved at vi ikke kender hele sandheden, jeg ved at meget viden er blevet skjult for os. Ting, mennesker og opfindelser er blevet slettet i skolebøgerne, historien er fordrejet med et formål. At få dig til at navigere i verden som et lille og ubetydeligt væsen, der fralægger sin power til systemet, en religion, et idol, en læge eller andet. Dit helbred er en stor forretning, og meget af det vi har lært om menneskekroppen er fordrejet således, at du igen fralægger din power til videnskaben. På denne måde kan du blive kontrolleret, og det er hele formålet, at du ikke skal forstå hvor helt igennem en vild magisk skabning du er. I min optik er biblen sammen med mange andre religioner en historie om hvordan du trækker din power hjem, og en beskrivelse af hvordan du kan regenerer og healer dig selv, men det hele er fordrejet, fordi med den viden kan du ikke kontrolleres.

 

Alt har en konsekvens og set i et energetisk perspektiv når jeg taler kærlighed fra en ren intention så kan jeg potentielt set lyse på noget mørke i andre, og det er ikke altid rart – nogle vil gerne blive vil i mørket, fordi det er genkendeligt, trygt og rart. Lyset kan skære i øjnene hvis man ikke ønsker at se. Dette fænomen forklarer også hvorfor, der er så mange virkelig skønne smukke sjæle som aldrig træder ind i deres power, fordi de er bange for deres eget lys og bange for reaktionen fra omverden. Mange af mine klienter mærker dette, da de er blevet slukket som børn, fordi deres familie ikke kunne rumme deres lys, så det de forbinder med egen power og lys er afvisning og udskamning og dette kan undgås, ved at holde sig lille og slukke eget lys. Lige præcis dette er min pointe med at dele denne besked, derfor skriver jeg om den, den skal ikke gemmes væk for jeg kan ikke udskammes, mit indre kan ikke skrumpe af sådanne ondskabsfulde beskeder.

Så kald mig hvad du vil, jeg står her stadig i service til kærlighed og lyser og taler min sandhed. Jeg har før dæmpet mit lys, jeg har mange gange fragivet min egen power, jeg har mange gange mistet tilliden til mig selv både under denne rejse og som barn, men denne gang bliver jeg stående uanset hvem eller hvad der kommer imod mig, så bring it on, du kan kalde mig satanist eller andet jeg tager det som et kompliment, at nogen er blevet belyst, ramt, triggered, vækket så har jeg i det mindste gjort mit arbejde. Så det eneste denne mand har opnået er, at jeg endnu en gang skruer op for min stemme, mit lys og min kærlighed og indser vigtigheden i at stå som fyrtårn for mig selv og for andre.

Hvis du genkender, så ser jeg dig, fordi i en tid hvor frekvensen stiger så stiger lyset, og dermed må alt mørket blive belyst, så gå ud og belys det du kom for at lyse på med dit hjerte, det har aldrig været meningen du skulle krympe, gøre dig selv lille og ubetydelig. 

Så dette er min opfordring til dig start med at tale din sandhed, start med at lyse med dine ord, start med at stråle idag, som du gjorde da du var barn, det barn er her stadig, hun har både kærlighed og visdom, som hun vil dele med verden, alt det hun mærkede inden hun blev opslugt af mørket og slukkede for hjertet og for lyset. Husk det er din opgave at transformere mørke til lys, at bruge mørket til at skabe mere lys, ikke gemme dig i mørket og krympe, men bruge det som en katalysator til transformation og healing for dig og for dem - og for os.

I kærlighed Neela