Har du kronisk stress - skal du vide dette

healing spiritueludvikling stress sygdom Oct 10, 2020

Har du kronisk stress ? Så vid at der er intet ved dig som skal fixes! Du reagerer blot helt naturligt på noget, som ikke er i overensstemmelse med din sande natur. 

Kronisk stress er blevet en syg normal tilstand i vores samfund. De fleste mennesker i dag, er i en tilstand af konstant stress. Det betyder at de fleste bor mere oppe i hovedet end nede i krop og hjerte. Den kroniske stress tilstand er blevet accepteret som en normalitet, men såfremt at denne kroniske stress tilstand invaliderer dit liv så meget, at du har svært ved at fungere på arbejdsmarkedet - så vil jeg blot sige tillykke. Tillykke med at din krop larmer, og kalder dig tilbage til krop og sjæl. Du reagerer helt sundt på den dysfunktionalitet vi lever i, og tiden er kommet til ikke blot at håndtere kronisk stress, men forløse selve årsagen til din tilstand.

 

Tag din power tilbage igen

Mange af de sjæle som connecter med mig i forløb oplever, at de føler sig forkerte, fordi de ikke kan klare presset, som andre tilsyneladende kan. De føler sig ofte for sårbare og følsomme. Men lad os lige vende det hele på hovedet, og se på hvorfor din krop kalder dig hjem, når den larmer med fysiske og psykiske symptomer, og hvad du selv kan gøre. Fordi dagens danmark er ikke gearet til at hjælpe dig, som oplever kronisk stress. Nærmere tværtimod, ofte bliver du jagtet i systemet hvis du oplever kronisk stress, og dette gør blot situationen meget værre. Derfor er du nød til at tage sagen i egen hånd, og begynde at forstå selve årsagen bag, og dermed tage din power hjem. Systemet har ofte kun fokus på at få dig ud og igang igen i hamsterhjulet, og der mangler generelt forståelse for hvad kronisk stress, egentlig er, og hvad det udspringer det fra- altså hvad er årsagen bag? Har du blot været presset for længe, er du for svag til at klare mosten, eller hvad er det egentlig der foregår? Desværre tager de fleste behandlings tilgange kun afset i håndteringen og neddæmpning af dine symptomer, hvilket i min optik og erfaring aldrig vil være holdbart i længden.

 

Hvad er kronisk stress ?

Symptomerne kan variere og er meget individuelle, men det er en grundlæggende følelse af tankemylder, at bo i dit hoved i analysen og kontrollen.

Typiske symptomer du vil opleve ved kronisk stress er;

Indre uro.

Hovedpine.

Hjertebanken.

Mavesmerter.

Nedsat sex lyst

Vægttab eller øgning.

Hjertebanken, brystsmerter, klump i halsen eller maven.

Nedsat immunforsvar og hyppige infektioner.

Forværring af kronisk sygdom.

Ofte fokuseres der som sagt på selve håndteringen af tilstanden- stresshåndtering etc., men hvad nu hvis du for en stund ser denne tilstand, som du er i, som en vigtig invitation til din personlige opvågning. En invitation hvor du gennem dette ubehag bliver kaldet hjem til din sande natur, den du er på sjælsplan, hvad nu hvis dette udelukkende er den eneste måde du vil begynde at lytte- lytte til dig selv og vågne op?

 

Kronisk stress- din invitation til opvågning

Hvis vi antager dette - betyder det så, at du ikke er vågen? Dertil vil jeg svare ja- du er IKKE bevidst nok tilstede i dit eget liv, og årsagen er simpel. Der er noget du ikke ønsker at mærke, noget som du har brugt det meste af dit liv på at undertrykke i en sådan grad, at du har undertrykket dig selv, og dermed undertrykket energien i din krop. Dette er fastlåst/stagneret energi, som du igennem din underbevidsthed holder på i din krop. Din invitation består i at forløse de følelser/energi, som skaber et energetisk lukket loop som du bor i, hvilket skaber dis-ease i din krop, altså et indre ubehag. Disse fastlåste følelser fungerer som porte indtil transformation og bevidsthed, dette er en ekspansion af dig og reconnection med din sjæl, og det du i sandhed er.

Det vil derfor ALDRIG give mening, at prøve at “håndtere” disse tilstande? Fordi der er altid en ÅRSAG til, hvorfor du har disse symptomer. Det svarer til at tage en pille imod et symptom, i stedet for at forløse årsagen til symptomet. Nogle mennesker vil være tilhænger af denne tilgang, men den vil jeg aldrig anbefale, da du blot lammer en sund reaktion. Derudover kan du blive afhængig af diverse medikamenter som på sigt forstyrrer kemien i din krop, og dermed dine hormoner.

Du reagerer helt normalt på det faktum, at dit energisystem er blokeret og din livsenergi har svært ved at flyde i dit system. Prøver du at dæmpe symptomerne med kontrol uden at forløse årsagen, vil du misse denne invitation, og dermed forblive i modstanden på denne potente energi. Dette er på sigt enormt trættende, da du vil være konstant på arbejde i dit indre - og det kan være svært at forstå, hvorfor du dog er så træt, eller hvorfor du er blevet så sensitiv for stimuli- og på sigt fører dette til sygdom i kroppen.

Når du bliver i modstanden - undertrykker du dig selv, du kommer altså ikke tilstede i verden med hele dig. Når kroppen begynder at larme med denne dis- ease uanset om det er stress angst eller depression, så er det din invitation til, at begynde at komme tilstede, træde ind i dig egen eksistens her på jorden.

 

Din krop kalder dig hjem gennem kronisk stress

Naturen har sin egen divine intelligens, hvorpå den genskaber balancen på jorden. Husk at du er naturen selv, og du er underlagt disse naturlove omkring energi. Mennesket har bevæget sig for langt væk fra naturen, og dette har virkelig store konsekvenser, mange bliver presset gennem energien at komme hjem til sig selv, vågne og heale. Når du befinder dig i dette energetiske loop, så har du fjernet dig fra din naturlige tilstand, og det er det dette dit system reagerer på. Kollektivt afspejles denne ubalance igennem ubalancen på moder jord- den undtagelsestilstand naturen er i, afspejler undtagelsestilstanden i mennesket. Mennesket har udpint og udnyttet hendes ressourcer, og ikke lyttet, ikke respekteret moder jord eller æret hendes natur. Såvel som mennesket ikke har lyttet og respekteret naturen i sig selv.

 

Balancen skal re-etableres på jorden og i dig

Jorden- naturen er samtidig en spejling af det feminine i os mennesker. Den feminine energi, er i sin sidste instans et udtryk for vores følelser. Jordens smerte og ubalance vil altså derfor afspejles i ubalancen i mennesket, som er ubalancen mellem det maskuline og det feminine i os alle. Alt for længe har det maskuline styret og taget over. Det maskuline er i sidste instans et udtryk for vores sind/bevidstheden. Det feminine og maskuline er afhængige af hinanden og balancen imellem er afgørende for vores eksistens. Såvel som jorden/naturen er et udtryk for den feminine energi, så er universet et udtryk for den maskuline energi, og de vil være i sameksistens. Ubalancen i mennesket vil afspejle sig på mange måder gennem vores fysiske kroppe, følelsesliv og dermed også i kærligheden.

Meningen med at presset stiger mere nu i vores indre er, at vi gennem forløsningen af de uforløste følelser vil udvide vores bevidsthed og derigennem vil bevidstheden udvides kollektivt. Dette er præcis hvad vi oplever nu. Der er mere fokus på dyrevelfærd og varetagelse af naturen, flere og flere eksponerer følelser som tidligere var undertrykket og tabu. Der er en massiv udrensning i gang også på det det mørke og skjulte samt det undertrykkede i vores samfund. Det feminine stiger og et frekvensskifte er i proces nu, og derfor vil flere og flere opleve, at blive lagt ned med stress, angst og depression såfremt de yder modstand på processen.

 

De 3 årsager til hvorfor du er havnet i en kronisk stress tilstand;

Du holder uforløste emotionelle traumer i din krop, hvilket ligger som blokeret energi i din underbevidsthed. Forløsning af energien er forløsning af selve årsagen til en kronisk stress tilstand- læs mere om kernetraumer og kærlighedssår her.

Som en konsekvens af ovenstående har du fjernet dig fra naturen og din naturlige værenstilstand. Det betyder at du bor mere i hovedet i analyse og kontrol end i krop og hjerte. Dette betyder, at du bogstavligt talt er fjernet fra din sande natur. Den frekvens du holder er af en sammentrækkende karakter, fremfor en udvidende karakter. Du er et energifelt - du holder evnen til at heale dig selv, såfremt du kan tappe ind i den ekspansive energi. Dette skaber en indre homeostase - altså et miljø hvor du trives, men lever du overvejende i den sammentrækkende energi, hvor følelser som frygt og ængstelighed vibrerer fra, så skabes gode vilkår for sygdom i din krop, og din bevidsthed falder i takt med at din krybdyrshjerne aktiveres. Når et menneske er frygt styret, så vil dette menneske være langt nemmere at kontrollere, og dermed er du nemmere at kontrollere for samfundet, og dette er der profit i. At holde dig i hamsterhjulet med frygt er at underholde dig, og fjerne dit fokus fra din egen evolution, og dermed undertrykker du din opvågning og indfrielsen af dit divine potentiale. Du er dermed for optaget af at skulle overleve dette tid - fremfor at leve det og forstå din egen eksistens her på jorden.

Du lever ikke i overensstemmelse med dine værdier, og den du i sandheden her. Det kan være at du lever i en relation eller opretholder et job og et liv som ikke afstemmer hvem du egentlig er, og hvad du kom her for. Det betyder, at du er ude af alignment med din sjæl. Kvinder som betræder “the path of the soul” vil virkelig blive presset til at begynde at overgive sig til denne path. Deres sjæl vil blive ved med at trække dem hjem igennem kroppen- når kroppen larmer, så råber sjælen til dig. Det er desuden kroppen som presses igennem en ascension proces, som kan betyde at symptomer som angst og stress tiltager.

 

Kronisk stress og alle kasserne

I nedenstående kan du læse om stress, relationsstress, sjælstress, angst og depression, og forstå dem ud fra et energetisk perspektiv. Forstå at alle disse tilstande er kategoriseret kun for, at du bedre kan forstå begrebene, og genkende dig selv. Men sandheden er, at du kan ikke bokses inde i en bestemt kasse og ofte opleves de i kombination med hinanden.

Løsningen ligger i en forløsning af energien som du undertrykker i dit system. Dette er en opvågning og en revurdering, samt en genforhandling af alt hvad du besluttede dig for, omkring hvem og hvad du er.

 

Stress

Stress er en tilstand hvor du befinder dig i et energetisk loop, som du konstant går og undertrykker, fordi der ligger gammel dødsangst i dit system. Vi har alle en indre dødsangst fordi den udspringer af kærlighedssåret, som er det uundgåelige kernetraume, men din er helt specifikt for dig. Med den kommer et sæt af overbevisninger og følelser, som du ubevidst, prøver at undgå at mærke i din krop. Har du bare travlt på jobbet, og tænker at dette kan ikke have noget med en dødsangst at gøre, så tager du fejl. Det handler aldrig om det, som det udspiller sig omkring dig. Det er blot det som du kan forstå med dit sind. Følelsen er at være konstant wired- klar til at være i fuldberedskab. Vid også at denne tilstand- kan være din normaltilstand for dig, men det er ikke meningen du skal have det sådan, og det er muligt at være i verden uden den konstante alertness.

 

Relationsstress

Befinder du dig i en relation hvor du aktiveres i dit kærlighedssår, uden at der sker en forløsning, men i stedet bliver det blot re-aktiveret igen og igen, så kan dette over tid skabe en kronisk stress tilstand at være i relationen. Som udgangspunkt vil kærlighedssåret altid være et omdrejningspunkt og et healingspotentiale i en kærlighedsrelation, da selve tiltrækningen vil faciliteres gennem healingspotentialet. Men skabes der blot et dybere og dybere sår, kan du gå hen og blive syg af at forblive i relationen. Såfremt du har oplevet dette kan du læse mere om selve kærlighedssåret og det healingspotentiale der ligger til dig der.

 

Sjælsstress

Mange har valgt at inkarnere for at være her i denne tid og hjælpe med dette skifte fra frygt til kærlighed. Dette er et kollektivt frekvensskifte og en ekspansion af vores bevidsthed. Presset indeni tager til, når du ikke kommer ud i verden med dit aftryk, og gør den forskel som du kom her for at være. Forstå at dette er “the path of the soul” og så længe at du ikke indfrier det du kom her for, vil kroppen larme og presse i dit indre. Du kan have noget på hjertet, som du føler er uforløst, uanset om det er som kunstner, formilder eller inspirator. Det er ikke så vigtigt hvad det er - men afgørende er det, at du tager afsæt i at være til “service of others” altså din næste kærlighed og glæden ved at skabe en forandring, eller løse et problem, som er bæredygtig for verden og for dig. Såfremt at du ikke forløser dine egne kernetraumer/kærlighedssår kan du opleve i undertrykkelsen af dig selv, at have svært ved at sætte dit aftryk i verden og komme tilstede med dit bidrag.

 

Angst

Angst er en tilstand som er udløst fra den indre stress tilstand. Det betyder at du gennem lang tid har båret på en indre stresstilstand som nu er blevet en stress udløst angst. Tilstanden er nået til det punkt hvor det kan være svært at undertrykke energien i kroppen. Dermed vil energien nærmest fungere som en trygkoger hvor låget skydes af. Her oplever du hvordan din krybdyrshjerne tager over, og du mærker dødsangsten, måske træder du ud af dig selv for at udholde det, her opstår denne uvirkelighedsfølelse, fordi det at være i kroppen er uudholdelig. Dit system bliver mere og mere sensitivt med tiden, såfremt af årsagen ikke forløses. Det faktorer som trigger et angstanfald vil altid kunne ledes tilbage til dit kernetraume/kærlighedssår. Ofte giver de faktorer ikke mening med det logiske sind, men når du forstår dit kernetraume vil du se den råde tråd.


Depression

Depressionen er en tilstand hvor du undertrykker din energi- dine følelser. Det ligger i selve ordet de-pression=undertrykkelse. Dette kan komme i kølvandet på ovenstående eller du kan springe direkte til en depression for at undgå at mærke det som du ikke ønsker at mærke igen. Når du undertrykker energien helt så vil du selvfølgelig mærke dyb træthed, fordi det at undertrykke energien/følelserne kræver virkelig meget energi. Undertrykkelsen fjerner lysten til noget- da du ikke kan mærke den i undertrykkelsen, hvilket skaber en tilstand af meningsløshed.

 

Ønsker du hjælp så er kan nytidsterapi være en mulighed. Tilgangen er en sammensmeltning mellem psykologien, fysiologien og energien. Krop, sind og ånd og kan ikke adskilles, såfremt du ønsker at leve et liv som et frit og empowered menneske. Vi er i en vild tid af transformation og opvågning. Nu er spørgsmålet blot, om du er villig til at tage imod den invitation, og undslippe det usynlige fængsel - det energetiske loop og selvundertrykkelsen, som du befinder dig i lige nu ?

I Kærlighed Neela