Heal dit kærlighedssår

& reconnect med din sjæl & essens.
ENERGETISK FORLØSNING AF DET POTENTE ENERGETISKE KÆRLIGHEDSSÅR, DER LIGGER SOM BLOKERET ENERGI I DIN KROP. ARBJEDET VÆKKER DIN INDRE HJERTEBEVIDSTHED OG BRINGER DIG FRA HOVEDET NED I KROP OG HJERTE OG IND I NYTIDS ENERGI OG BEVIDSTHED.

Genkender du følgende:


✔ Har du problemer med kærligheden og relationerne? Måske er det svært, at lukke kærligheden helt ind, eller oplever du samme mønster gentage sig igen og igen?

✔ Har du brug for kontrol for at føle dig tryg, og føler du ofte at du må klare det meste alene?

✔ Prøver du at regne alting ud fra hovedet – gennem analyse og kontrol?

✔ Oplever du ofte; stress, angst, hovedpine, tankemylder, frygttanker, træthed, tristhed, energiforladt, tomhed, kropssmerter, vægt og fordøjelses problemer samt lavt selvværd?

✔ Har du svært ved at træffe beslutninger for dig selv og føle indre fred?

✔ Føler du dig ofte forkert, fastlåst, overloaded, trist?

✔ Har du et savn og og en længsel om at leve mere fra din indre sandhed og autencitet - og stoppe selvundertrykkelsen?

✔ Oplever du ofte at verden fremstår for hård til dig, og føler du må beskytte dig selv ved at gøre dig hård?

kærlighedssåret


I mødet mellem sjæle kan du få aktiveret et sår, som skaber en indre stress tilstand. Dit kærlighedssår er det uungåelige kernetraume, som vi alle holder i vores energikrop. Din inkarnering her på jorden - overgangen fra sjælsbevidsthed til en fysisk legemliggørelse vil for mange være en voldsom og traumatisk process, da dette også er en adskilelse fra en fælles bevidsthed (unity consciousness), som er en erindring om ubetinget kærlighed og oneness. Derefter følger nogle personlige skelsættende oplevelser, der kan trigge denne adskillelse og aktivere en dødsangst.

Dette er kernetraumet, som er individuelt og helt unikt for dig, men fælles for alle er, at vi ubevidst kan bruge et helt liv på at prøve at undgå at komme i kontakt med dette traume, som ligger lagret i underbevidstheden. Men dette vil være et liv hvor du flygter fra dig selv gennem en undertrykkelse af dig selv, og dermed skaber du en modstand på denne potente undertrykte energi du holder i kroppen. Dette skaber en indre stresstilstand når traumet står uforløst hen, og du vil opleve at få følelser, som du holder i dette traume, reaktiveret igen og igen- især igennem dine relationer. Dette opleves ofte meget smertefuldt, da det er et mønster, som vil gentage sig, men dette er blot din invitation til at heale det traume du holder på.

 

Kærlighedssåret din portal til transformation, healing & opvågning

Healingsarbejdet er en opvågningsproces, og en udvidelse af din bevidsthed, som du har signet op til i dette liv, og en helt naturlig del af evolutionen. Derfor vil du også opleve at smerten vokser indtil du overgiver dig til denne process. Vi holder alle potentialet til at heale hinanden, i mødet med hinanden, og det er smukt, men det kræver en bevidsthed om hvad der egentlig foregår i mødet. Derfor ender desværre mange blot i dramaet, og en følelse af at udspille de samme temaer igen og igen med samme resultat.

Rigtig mange kvinder lider i dag af en indre stresstilstand, som desværre er blevet en normaltilstand, grundet et uforløst kernetraume, og har dermed mistet kontakten til sig selv, hendes krop og hjerte, hvori hendes mest powerfulde kraft ligger gemt. Tilstanden skaber en ubalance i nervesystemet, som betyder, at du som kvinde bevæger dig alt for langt væk fra din sande natur og feminitet, hvilket også skaber en massiv ubalance i livet og ikke mindst i kærligheden.

Det er katastrofalt især for dig som kvinde, at være under langvarig følelsesmæssig stress, men det er desværre outcome for mange kvinder i denne tid.  I det moderne samfund har der desuden længe eksisteret en hårdhed og en undertrykkelse af den feminine visdom, som har skabt en ubalance mellem det maskuline og feminine. Kombinationen af dette skaber ikke kun ravage i dine hormoner og helbred, men det har også afgørende betydning for din lykke og evne til, at skabe det liv som du længes efter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er ikke uheldig i kærligheden


Du er blot klar til transformation og healing på et dybere plan. Dette er next level af en dybere bevidst kærlighed du holder indeni dig. Tiden er nu til at indfri den, og bruge dine oplevelser, som den smukkeste katalysator til din opvågning.

 

Hvorfor lukkede du ned for krop og hjerte 


En oplevelse, et traume/chok, som aktiverer en trussel mod din egen eksistens, kan skabe en følelsesmæssig stresstilstand hos dig på en eller flere punkter i dit liv, såfremt at oplevelsen står uforløst hen. Den følelsesmæssige stresstilstand kan opleves så ubehageligt, at du ikke tør eller ønsker, at mærke det nogensinde igen. Typisk lukker du ubevidst af for kroppen, for dig selv og for dit hjerte, således at du ikke mærker det ubehagelige længere. Dette skaber et liv hvor du navigerer mere fra hovedet end krop og hjerte.

Dette skaber en grundtilstand, og langsomt skabes dit liv ud fra denne tilstand. Det betyder, at du lever ubevidst under kommando fra frygtcenteret i hjernen. Under denne process lukker du mere og mere ned for dig selv, og din egen indre sandhed, din sjæl og essens.

Dette er en stress tilstand, en kamp og flugt tilstand, som opstår i kroppen, når vi mister tilliden til os selv og til livet, og her starter vi, med at leve og navigere fra hjernen, og det kan blive en ond cirkel.

Men det er en essentiel mekanisme, som er med til at sørge for vores overlevelse det vil sige at, det er et livsvilkår for alle, og der er altid en bagvedliggende individuel frygt tilstede, som skal bearbejdes, såfremt du ønsker at være tilstede i livet med hele dig.

Dine "oplevelser" affødes altid fra en erfaring- et kardinal punkt hvorfra du danner en konklusion- en historie i din underbevidsthed, som du ubevidst navigerer efter i livet, for at beskytte dig selv mod fremtidige ubehagelige oplevelser.

Et liv fra hvor du har disconnected dig fra krop og hjertet- er et liv fra hovedet som kan vise sig især som: Stress, angst, PTSD, spiseforstyrrelser, depression osv. Det er alt sammen et udtryk for en overlevelsesstrategi hvor du har lukket ned for krop, hjerte og følelser- fordi det er blevet for voldsomt eller for traumatisk at være dig. Dette er ikke en bevidst handling, men dit urinstinkt som kicker ind, og sætter dig i en tilstand af overlevelse.

Kardinalpunktet er din nøgle ind til hjertets kraft


Ubevidst vil du leve med gamle løgnhistorier i rygsækken, som udleves hver eneste dag baseret på disse oplevelser/ kardinal punker. Historierne er altså baseret på gammel frygt, og derfor leves livet ikke fuldt ud, frygten dominerer og aktiver din overlevelsesrespons. Et liv fra hjernen er aktiveret og det skaber rod i dine hormoner, kærligheden, samt den maskuline og feminine balance. 

Som kvinde spænder du virkelig ben for dig selv, fordi du er skabt til at være, åben, modtagende, følende, omsorgsfuld, sårbar og i stedet bliver du kontrollerende, ukærlig over for dig selv, og ser kroppen som en fjende. Måske agerer du som en mand fordi du skal bevise, at du kan klare dig selv. Dette er ugunstigt for dig, din krop, og din sjæl.

Du er ikke skabt til et liv i overlevelsens tegn, i stress, indre pres, angst og overvældethed. Ikke desto mindre er det præcis det mange kvinder gør. Som kvinde er du skabt til at leve mere fra krop og hjerte i kærlighed og tillid til livet, i overensstemmelse med din feminine modtagende energi.

Jeg hjælper dig på rejsen til et liv i balance med dig, til et liv i overensstemmelse med dig og din sjæl. Jeg spotter de kardinalpunkter i dit liv, hvor du har lukket ned for dig selv, samt årsagen hertil og faciliterer en forløsning på den undertrykkede og blokerede energi.

Formålet med en hjerte signatur session


Sessionen er en kombination af let samtale samt intuitiv guidance og energetisk forløsning på celleplan. Sessionen bringer dig fra hovedet ned i krop og hjerte. Det betyder, at du går fra at regne ud, analyse, kontrol, stress, frygt og tankemylder til at falde mere på plads ned i hjertet til indre fred, aktivering af din feminine energi, selvomsorg og tillid til dig selv og til livet.

Du vil forstå baggrunden -årsagen som trigger din frygt, som skaber ravage for dig op i nutiden, og gør at du flygter op i hjernen hvorfra du fjerner dig fra dig selv og din sjæl. I processen vil du heale helt ned på celleplan.

Hvorfor virker denne tilgang


Jeg indrager krops, sind og ånd- og arbejder dermed i det ubevidste lag hvor det hele starter. Min tilgang og behandling er en sammensmeltning af den videnskabelige og spirituelle tilgang. Jeg er ekspert i at spotte og heale de emotionelle triggers, som har aktiveret lige præcis din følelsesmæssige stresstilstand og kernetraume, som skaber en ubalance i livet for dig som kvinde, som gør at du har slukket for din vigtigste iboende urkraft, dit hjerte.

Jeg spotter, støtter og faciliterer til healing af følelsesmæssige kernetraumer (kærlighedssår), smerter, traumer, blokeringer og begrænsende overbevisninger, så du kan gøre op med dine gamle historier en gang for alle, og leve et mere helhjertet og nærende liv fra et åbent hjerte i overensstemmelse med dig og din powerfulde feminine natur.

Jeg har selv gået i terapi i mange år, og dykket ned ned i min personlige historie. Jeg lærte utroligt meget, men idag kan jeg se, at meget af dette var unødvendigt, og ligefrem skadeligt for mit væsen. Der laves ofte lange tunge processer, ofte gennem flere år, hvor der desværre opstår unødvendige re-traumatiseringer.

Hjerte signatur sessionen opstod, da jeg lod mig guide indefra, og overgav mig til mit eget sjælsformål. Det føles som om, alt jeg har oplevet, og været igennem var en forberedelse til disse sessioner. Hjerte signatur sessionen, er desuden en kombination af min faglige viden, personlige erfaringer, og ikke mindst min intuitive tilgang til hver eneste af mine klienter samt brug af min evne til at bringe mennesker dyb ned i kroppen, i underbevistheden og aktivere the zero point energy field.


“95 % AF DIN EGEN ADFÆRD OG INTERAKTION MED OMVERDEN SKABES HOVEDSAGELIGT FRA DIN UNDERBEVIDSTHED OG KUN 5% AF DET DU ER BEVIDST OM SKABER DEN VIRKELIGHED DU KENDER I DAG.


Denne session går direkte ind til kernen af din problematik- ikke så meget snik snak. Kort sagt så bringer jeg dig fra hovedet ned i hjertet. I almindelig samtaleterapi arbejder du oftest kun med din dagsbevidsthed, dvs. du arbejder kun i de 5 % af det lag, som skaber din virkelighed lige nu, derfor arbejder jeg med kroppen og hjertet, som guide til din underbevidsthed og herfra healer du på celleplan. På denne måde vil forandringen integreres i krop og hjerte, hvilket betyder, at du vil opleve en forandring i dit liv bagefter.  

Jeg guider dig altså fra hjernen - derfra hvor du er kommet til at tro du skulle overleve fra, ned i krop og hjerte, derfra hvor det var meningen, du skulle leve, et liv i glæde og nydelse. Mødet som opstår indeni dig, er så smuk og fin en process. Jeg vil elske at guide dig, så du kan stå i livet, og mærke hele dig, og leve i overensstemmelse med dig selv og din sandhed.

Denne session er for dig som;


🔑 Er villig og klar til at tage ansvar for dit liv, og arbejde med dig selv.

🔑 Er træt af at være stresset, angst, deprimeret, presset og overvældet.

🔑 Længes efter at mærke dig selv, din krop og dine behov.

🔑 Er færdig med at undertrykke dig selv og dine følelser.

🔑 Søger efter forløsning, så du igen kan trække vejret, og tage livet ind og leve mere i overensstemmelse med dig.

🔑 Ønsker at re-connecte med din feminine energi og blive mere tryg i kærligheden.

Hvad får du ud af en Hjerte Signatur Session

💗 Forløsning af emotionel kernetraumet (kærlighedssår) samt fysiske traumer.

💗 Nøglen til at slippe og slukke aktiveringen af det bagvedliggende traume, som skaber ravage i dit liv og dine relationer.

💗 Evnen til at mærke din krop, og slutte fred med den, samt give den hvad den har brug for gennem næring og behov, og bruge den som guide i stedet for som fjende.

💗 Evnen til at føle dig tryg, have tillid til livet, til dig selv og forløse årsagen til stress.

💗 Genetablering af kontakten til din krop, gennem forløsning af fastlåst energi, og åbning af dit hjerte og feminine energi.

💗 Evnen til at være følende- og turde gennemleve dine følelser, og dermed skabe flow i din krop og i dit liv. 

💗 Evnen til at være modtagende, selvkærlig, åben og feminin, som er din kvindelige natur.

💗 Release, indre fred og og større tillid til livet og til dig selv.

💗 Connect med din indre sandhed og feminine visdom.  

Hvad er en hjerte signatur session


Sessionen varer 90 min og foregår over telefonen. Energi er aldrig afhængig af tid og sted, og derfor kan vi skabe transformation uanset hvor i verden du befinder dig. Du ligger ned, og lader sig guide dybt ned i en meditativtilstand- alternate state of awareness. I denne tilstand bliver det tydeligt hvad du holder på i din energikrop af gammel smerte, som reaktiverer din følelsesmæssige smerte. Jeg hjælper dig med at transmutere energien, således af der kan opstå mere flow og kontakt til hele dig. Transmutationen er en proces hvor lavere stående frekvenser omdannes til højere stående frekvenser der ekspanderer din energikrop, dette er en alkymiseringsproces, som jeg hjælper dig med at vække i din energikrop.

Jeg arbejder igennem kroppen i det energetiske lag, fordi det virker som en genvej indtil dig- indtil den del af dig, som du ved er derinde, din sandhed og power- din sjælsbevidsthed. Jeg bringer dig ned i den del af dit nervesystem hvor du automatisk healer dig selv. Således fjerner jeg dig fra dit højt aktiverede nervesystem, der hvor du sidder fast, der hvor du agerer fra afmagt, frygt og stress. Jeg arbejder intuitivt, og derfor ved jeg aldrig med sikkerhed hvad der skal ske i sessionen.

Du vil opleve at blive afslappet, og få svært ved at tænke helt klart- hvilket er helt perfekt. Jeg ønsker at slukke dit bevidste sind, slukke for fornuften, logikken, strategikeren og overdommeren, den del af dig, som konstant prøver at regne den ud, den del af dig som overlever livet. Vi taler ind i dit tema - jeg stiller dig spørgsmål, som jeg intuitivt mærker ind i. Vi begynder derfra at arbejde i underbevidstheden - og det er herfra, du kan få det største udbytte til din forandring og healing, da det er herfra 95% af din adfærd og interaktion med verden stammer fra.

Du kan også opleve forbipasserende smerter i kroppen eller fornemmelser, det er blot din krop som frigiver blokeret energi. Du kan bl.a. opleve kvalme, kulde/frys, koldsved, vrede, gråd, sorg eller få et godt grineflip. Det er endnu et udtryk for fastfrosset energi i kroppen som slipper. Det er denne fastfrosset energi, som er en del af årsagen til, at du sidder fast i mønstre, vaner, relationer osv. Det er også denne energi/følelse som gør, at du er flygtet op i hjernen, og har skåret kroppen og hjertet fra, fordi dette er følelser som du har flygtet fra som du tidligere ikke turde, eller ønskede at mærke i din krop. Der vil ligge gammel chok, emotionelle traumer som altid vil lagre begrænsende overbevisninger, som du navigerer efter i dag.

Kort fortalt vil hjerte signatur sessionen hjælpe dig med forløsning af stagneret/blokeret energi i din krop, som gør at du navigerer fra dit hoved samt genudspiller forskellige mønstre og reaktiverer ubehagelige følelser, som du holder i kroppen.

Er du klar til ny tids terapi/healing hvor vi arbejder med de energetiske blokeringer, og din underbevidsthed, frem fremfor dit bevidste sind, som alligevel kun optager 5% af din interaktionen med omverden. Konventionel samtaleterapi, arbejder ofte kun det bevidste lag og netop dette er ofte årsagen til, at du har prøvet at traske igennem flere års terapi uden synderlig forløsning.

Du er velkommen til booke din session eller forløb, hvis du er klar til transformation og healing, dette er ikke for alle, jeg skal ikke hjælpe alle, så mærk efter om du føler det trækker i dig, mærk efter om det er dig jeg taler til og om du er klar. Er du i tvivl så kontakt mig for en gratis afklarende konsultation.

Telefon sessionerne - Sådan foregår det

Du skal være et sted hvor du kan være helt uforstyrret, og kan ligge ned. Afsæt rigeligt tid bagefter til at fordøje sessionen, og den integrering som finder sted. Vær desuden opmærksom på at få rigeligt med vand efterfølgende. En TELEFON session er lige så powerfuld som en LIVE session. Nogle af de mest transformerende sessioner jeg har guidet var på telefon- so dont hold back yet, hvis dit hjerte har længtes efter en hjerte session 💗 Energiarbejdet finder sted uden for sted, tid og rum, og derfor kan det eksekveres over telefonen

- Jeg vil elske at guide dig, som føler dig kaldet.

 

NYHED

Kom med på gruppeforløbet 

Heal dit kærlighedssår og aktiver nytids bevidsthed 

 

Derfor går du tilbage til ham igen og igen..

Mar 10, 2019

Du kan ikke lære at elske dig selv

Feb 03, 2023

Du er altid klar til kærligheden

Jun 01, 2019

Hvad er et kærlighedssår ?

Sep 01, 2022

Laver du også spirituel bypassing ?

Dec 04, 2021

Du er en satanist

Jan 17, 2023

Er du på en sjælsmission?

May 02, 2022

Det farlige spirituelle råddenskab

Dec 11, 2021

Derfor er du IKKE god nok

Apr 03, 2023

Hvad er ascension ?

Jan 01, 2021

The great awakening 2020 - Er du klar ?

Jan 25, 2020

Derfor har du kronisk stress i dit kærlighedsliv

Oct 07, 2019

Derfor mister du dig selv, når du bliver forelsket

Mar 13, 2019

Den feminine opstigning & vækkelse

Oct 19, 2018

Hun var bange for at blive forladt

Mar 03, 2023